Een geldig modelrecht kan worden verkregen voor het uiterlijk van een voortbrengsel dat nieuw is en een eigen karakter heeft. De nieuwheidseis houdt in dat er geen identiek of op onbelangrijke details afwijkend model voor het publiek beschikbaar mag zijn gesteld voor de voorrangsdatum of depotdatum van het model. Op dit nieuwheidvereiste bestaat één uitzondering. De modelhouder kan zijn model nog deponeren één jaar nadat het model is openbaar gemaakt. Dit wordt wel de zogenoemde “terme de grace” genoemd. De eis van het eigen karakter houdt in dat de algemene indruk van het model verschilt van de algemene indruk van modellen die voor de voorrangsdatum of depotdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.