Naast het octrooirecht, het merkenrecht en het modellenrecht, bestaan er nog meer rechten van intellectuele eigendom. U vindt hier een korte opsomming van deze rechten. De Vries & Metman kan u adviseren, begeleiden of verwijzen wanneer u vragen op deze terreinen heeft.