Een octrooi kan worden gebruikt voor het beschermen van nieuwe ontwikkelingen op technisch gebied. Een octrooi is hetzelfde als een patent. Het woord patent is in feite de Engelse of Duitse aanduiding voor een octrooi.Een octrooi kan via verschillende routes worden verkregen, nl. door middel van indiening van: een Nederlandse octrooiaanvraag, een Europese octrooiaanvraag, een internationale (PCT) octrooiaanvraag, of een buitenlandse octrooiaanvraag.

Het verkrijgen van een octrooi zal zelden een doel op zich zijn. Onder het kopje Octrooi, en nu? wordt kort ingegaan op het gebruik van een verkregen octrooi.

Hier leest u meer over onze activiteiten op octrooi-gebied:

  • het uitvoeren van voorlopige onderzoeken teneinde inzicht te krijgen in de stand van de techniek op verschillende technische gebieden;
  • het adviseren over mogelijkheden tot bescherming;
  • het opstellen, indienen en procedureel afhandelen van octrooiaanvragen voor Nederland, voor Europa en elders via een uitgebreid netwerk van agenten;
  • het ondersteunen van innovatieprocessen met betrekking tot bestaande octrooirechten van derden;
  • het geven van opinies over inbreuk en nietigheid met betrekking tot octrooirechten van cliënten of derden;
  • het samenwerken met advocaten met betrekking tot technische vraagstukken bij rechtszaken;
  • het adviseren van cliënten in relatie tot het verkrijgen of verlenen van licenties.

Voor specifiek op uw situatie toegesneden advies kunt u zich wenden tot De Vries & Metman. Het eerste oriënterende gesprek van ca. een half uur is kosteloos en vrijblijvend. Hiernaast vindt u alvast nadere informatie over diverse aspecten die bij het gesprek aan bod kunnen komen.