Licentienemers of -gevers vinden

Het vinden van een goede licentiepartner is niet altijd eenvoudig. Indien men nog geen licentiepartner heeft, dan kan daar zelf naar worden gezocht. Er bestaan echter ook speciale instanties en bureaus die kunnen zoeken of bemiddelen. Zo houdt ID-NL zich bezig met het commercialiseren van industriële eigendomsrechten in binnen- en buitenland. Voor verdere informatie wordt verwezen naar innovatiewijzer.nl.

Soorten licenties

Bij het opstellen van licentieovereenkomsten bestaat grote vrijheid voor wat betreft de te maken afspraken. Zo kan er sprake zijn van een exclusieve of niet-exclusieve licentie, waarbij de licentienemer (degene die het recht krijgt) al dan niet het alleenrecht op het toepassen van de uitvinding krijgt. Verder kan een licentie per gebied worden verleend. Ook bij de betalingsafspraken zijn zeer veel variaties mogelijk. Zo kan een betaling ineens of een betaling per verkocht product of een combinatie daarvan worden afgesproken. Ook het opnemen van verdere plichten en rechten in de licentieovereenkomst kan op het betreffende geval worden afgestemd. Wel dient rekening te worden gehouden met het (Europese) mededingingsrecht. Een standaard licentieovereenkomst is dan ook nauwelijks te maken. Het maken van een licentieovereenkomst is daarom in veel gevallen maatwerk.

Deskundige begeleiding

Het is duidelijk dat voor een goede samenwerking tussen licentienemer en licentiegever duidelijke afspraken nodig zijn en gezien de vele mogelijkheden bij een licentieovereenkomst is de hulp van een deskundige haast onontbeerlijk. Deze kan voor beide partijen een hoop ergernis en kosten besparen.