De notaris kan een document dateren middels een datumstempel (“voor gezien”). Ook kan de notaris een akte opstellen waarmee de inhoud van het document wordt vastgelegd. Een notariële akte laten opstellen is vaak relatief duur, maar een authentieke akte heeft wel extra bewijskracht: wat de notaris daarin zegt, wordt geacht waar te zijn (art. 157 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Er kan dan geen dispuut meer zijn over de inhoud van het document, tenzij de partij die het aanvecht met keihard bewijs komt dat het document niet klopt.