Door het indienen van een Nederlandse octrooiaanvraag is het eenvoudig een Nederlands octrooi te verkrijgen. Een Nederlands octrooi is alleen geldig in Nederland.

De procedure

Een octrooi wordt in Nederland verleend door de officiële instantie Agentschap NL, divisie NL Octrooicentrum – de opvolger van de vroegere Octrooiraad en het Bureau voor de Industriële Eigendom – in Rijswijk. Een octrooi kan slechts worden verleend na indiening van een octrooiaanvraag waarin de uitvinding wordt beschreven en waarin de gevraagde rechten worden gedefinieerd.

Onder de wet van vóór 1995 volgde na de indiening van de octrooiaanvraag een lange verleningsprocedure waarin de Octrooiraad besliste of uiteindelijk wel of geen octrooi werd verleend. Onder de octrooiwet die per 1 april 1995 in werking is getreden, is de verleningsprocedure aanzienlijk vereenvoudigd. Die octrooiwet kende nog twee soorten octrooien, namelijk het 6-jarige octrooi en het 20-jarige octrooi. Sinds de wetswijziging op 5 juni 2008 is het 6-jarige octrooi afgeschaft. Dit niet inhoudelijk onderzochte octrooi leverde voor derden te veel onzekerheid op. Nu bestaat alleen nog het 20-jarige octrooi. Indien onder de nieuwe wet niet tijdig een nieuwheidsonderzoek wordt aangevraagd (binnen 13 maanden na de indieningsdatum), dan vervalt de octrooiaanvraag.

Een 20-jarig octrooi wordt verkregen door het indienen van het genoemde verzoek tot het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek. De verdere procedure bestaat uit het door het NL Octrooicentrum uitbrengen van het verslag van het nieuwheidsonderzoek en een niet-bindende opinie omtrent de relevantie van de in het nieuwheidsonderzoek gevonden documenten. De aanvrager krijgt daarna de gelegenheid de octrooiaanvraag aan te passen naar aanleiding van dit verslag en deze opinie. Daarna wordt het octrooi, onafhankelijk van het resultaat van het nieuwheidsonderzoek en de inhoud van de opinie automatisch verleend met een looptijd van maximaal twintig jaar. Een andere wijziging in de op 5 juni 2008 van kracht geworden wet is dat de beschrijving in het Engels mag zijn opgesteld. Alleen de conclusies behoeven in het Nederlands te worden ingediend.

Rol van de octrooigemachtigde

Alhoewel in Nederland op elke aanvraag octrooi zal worden verleend, betekent dit zeker niet dat het verkrijgen van een geldig en waardevol octrooi eenvoudig is geworden. Er is geen beoordeling of eventuele hulp van de officiële instantie, zodat meer aan de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager is overgelaten. De inschakeling van een octrooigemachtigde is daarom des te belangrijker om tot een goede octrooiaanvraag te komen. De Vries & Metman kan u daarbij alle assistentie verlenen. Deze assistentie kan bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van de octrooiaanvraag, het beoordelen van het verslag van het nieuwheidsonderzoek en de niet-bindende opinie, of het aanpassen van de conclusies.