Bij een tekening of model gaat het om het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel daarvan. Onder voortbrengsel wordt verstaan elk op industriele of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onderdelen ervan die zijn bestemd om te worden samengevoegd tot een samengesteld voortbrengsel. Tekeningen zijn tweedimensionaal, zoals bijvoorbeeld dessins of patronen op stoffen of papier. Modellen zijn driedimensionaal, zoals bijv. de verpakking van melk. Geen bescherming is mogelijk als de vormgeving noodzakelijk is voor een technisch effect; dit valt onder het octrooirecht (zie informatie bij Octrooien).