Een merk dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Daarnaast heeft een merk vaak een reclamefunctie, een reputatiefunctie, een kwaliteitsfunctie of een garantiefunctie.

Een merk kan alleen een woord zijn (bijv. ‘Coca Cola’), maar ook een afbeelding (bijv. de schelp van Shell), een vorm (bijv. een verpakking), een klank (bijv. de tune van Intel processoren), een kleur (bijv. kleur groen voor KPN) of een combinatie hiervan.

Om merkbescherming te verkrijgen, dient een merk veelal te worden gedeponeerd. Merken kunnen worden gedeponeerd bij verschillende officiële instanties. Voor bescherming in de Benelux bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), voor bescherming in de Europese Unie bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in Alicante en voor internationale bescherming bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève. Voor sommige landen geldt dat merken alleen bij nationale merkenbureaus kunnen worden gedeponeerd.

Bij het deponeren van een merk moet worden aangegeven voor welke waren of diensten het moet gaan gelden. Hiervoor zijn tientallen waren- en dienstenklassen in het leven geroepen. Daaruit moet een keuze worden gemaakt.

Een merk deponeren is pas het begin. Merken moeten voldoen aan bepaalde vereisten. Ten eerste moet een merk voldoende onderscheidend vermogen hebben. Voorts mag het niet in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde, het mag niet tot misleiding van het publiek leiden en het mag niet beschrijvend zijn (bijv. ‘schenkstroop’). Op één van deze gronden kan een merk geweigerd worden.

Wanneer een merk is gedeponeerd, heeft de deposant 6 maanden de tijd om met behoud van de datum van het eerste depot een merk elders te deponeren. Dit recht wordt het prioriteitsrecht genoemd.

De Vries & Metman adviseert in merkenzaken en werkt samen met een aantal merkenbureaus bij het registreren en onderhouden van een merk.