Het kwekersrecht verleent bescherming voor nieuwe rassen van alle tot het plantenrijk behorende gewassen. Naast nieuwheid dient het ras aan een aantal botanische vereisten te voldoen.

Een kwekersrecht dient te worden aangevraagd bij de Raad voor het Kwekersrecht in Wageningen. Van de verlening wordt aantekening gedaan in het Nederlands Rassenregister.

Een kwekersrecht wordt verleend voor 25 of 30 jaar.