Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) biedt ook een dienst om documenten van een datumregistratie te voorzien. Dit heet een i-Depot. Er zijn twee manieren: online of per envelop.

Bij online indienen kan een tekst of ander digitaal bestand worden opgestuurd via de site van het BBIE. Er wordt dan meteen een digitaal ondertekend bewijs gegenereerd, dat op elk gewenst moment kan worden gedownload.

Bij indienen per envelop moet het document in tweevoud worden opgestuurd of afgeleverd. Beide exemplaren worden van een datumstempel voorzien. Eén van de twee wordt teruggestuurd. Het tweede exemplaar wordt 5 jaar bewaard bij het Bureau (dit kan tegen betaling worden verlengd). Deze optie is duurder dan de online optie, maar kan worden gebruikt als het werk zich niet leent voor online indienen. Met een i-Depot kan dus worden bewezen dat een beschrijving, foto of ander werk op een bepaalde datum bestond. Alhoewel deze datering door het Bureau voor de Industriële Eigendom wordt gedaan, verleent deze datering geen intellectueel eigendomsrecht zoals een octrooi, merk of modelrecht. Het is alleen een bewijs dat het document bestond op die datum.