Een model kan voor de Benelux worden gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daarnaast kan een internationaal modeldepot worden verricht bij het World Intellectual Property Organization (WIPO). Voorts is het mogelijk een modelrecht voor de gehele Europese Unie te verkrijgen, analoog aan het Gemeenschapsmerk (zie informatie bij Gemeenschapsmerken).

Een bijzonder regime geldt voor de zogenaamde niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen; per 6 maart 2002 genieten modellen binnen de Europese Unie bescherming zonder dat hiervoor een depot vereist is. Wel is vereist dat het model binnen de EU beschikbaar is gesteld, zoals bijv. door publicatie, tentoonstelling of verhandelen. Deze bescherming beperkt zich echter tot het kunnen verbieden van het namaken van het model waarbij kan worden vastgesteld dat de namaker het model kende.

Voor sommige landen geldt dat de modellen alleen bij nationale merken- en modellenbureaus kunnen worden gedeponeerd. De Bureaus voeren slechts een formeel onderzoek uit en geen inhoudelijk nieuwheidsonderzoek. Indien aan de formele vereisten is voldaan volgt inschrijving van het model.

Het is mogelijk een enkelvoudig of een meervoudig depot te doen. Een enkelvoudig depot bestaat uit slechts één model. Een meervoudig depot bestaat uit maximaal vijftig verschillende modellen. Afhankelijk van het gebied waar bescherming is gewenst, kunnen verdere voorwaarden van toepassing zijn.

De Vries & Metman adviseert in modelzaken en werkt samen met een aantal merken- modellenbureaus bij het registreren en onderhouden van modelrecht.