Sinds 1 januari 1996 is het mogelijk één depot te verrichten dat geldig is in alle landen van de Europese Unie (EU). Het EU Merkenbureau, officieel European Union Intellectual Property Office (EUIPO) genaamd, is gevestigd in het Spaanse Alicante. Het merk geldt altijd voor alle EU-landen, een beperking van landen is niet mogelijk.

Prodecure

Het depot voor een EU merk wordt gedaan via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of rechtstreeks bij het EUIPO. In principe kunnen alle tekens die in de Benelux voor merkenbescherming in aanmerking komen ook als EU merk worden gedeponeerd. Het EU merk is niet alleen voorbehouden aan inwoners van de EU. Onderdanen van vrijwel alle andere landen kunnen een EU merk deponeren

Het depot wordt gedaan in één van de officiële talen van de EU en kan dus ook in het Nederlands geschieden. Bij het depot moet bovendien een procestaal worden gekozen. De deposant heeft de keuze uit Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans. Mocht in een later stadium van de registratieprocedure een oppositie worden ingesteld, dan wordt de oppositieprocedure gevoerd in de door de deposant gekozen procestaal.

Bij het depot kunnen de oudere rechten van al bestaande inschrijvingen van het merk in één of meer Europese landen worden ingeroepen. De bestaande inschrijvingen moeten wel aangemeld zijn op naam van dezelfde deposant en gelden voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het EU merk wordt gedeponeerd.

In een ambtelijk onderzoek wordt vastgesteld of het depot aan alle vereisten voldoet. Tevens vindt onderzoek naar overeenstemmende merken plaats onder de oudere EU merken die geregistreerd of gedeponeerd zijn. De deposant ontvangt de uitslag van het onderzoek, waarna het EU merk gepubliceerd wordt. Bij een negatieve uitslag moet de deposant beslissen of hij de procedure doorzet. Evenals voor een Benelux merk mag het EUIPO het depot niet weigeren op grond van de gevonden oudere overeenstemmende merken. Het EUIPO kan evenals het BBIE de inschrijving van een merk wel weigeren wanneer het depot bijv. niet onderscheidend is of enkel beschrijvend is voor de waar.

Evenals bij het BBIE kan bij het EUIPO door de houders van oudere merken bezwaar worden gemaakt tegen het depot. Deze zogeheten oppositieprocedure vindt plaats bij het EUIPO en moet binnen 3 maanden na de publicatiedatum van het merk zijn ingesteld. Indien een merk geregistreerd wordt als EU merk, is het voor merkhouders van belang een merkenbewaking te laten uitvoeren voor latere depots voor EU merken, zodat zij tijdig oppositie kunnen instellen tegen een depot.

Wanneer blijkt dat de verkrijging van een EU merk niet haalbaar is, kan de deposant het depot voor een EU merk omzetten in één of meer nationale depots in de lidstaten van de EU. Dit kan bijvoorbeeld omdat er een ouder overeenstemmend merk in één van de lidstaten van de EU bestaat.

Duur van het merkrecht

Als er registratie van het EU merk plaatsvindt, is deze registratie tot tien jaar na de datum van het depot geldig. De registratie kan steeds met perioden van tien jaar verlengd worden.

Verval van het merkrecht

Het recht op een EU merk kan vervallen worden verklaard wanneer het merk niet binnen vijf jaar na registratie in gebruik wordt genomen of als het gedurende vijf jaar niet wordt gebruikt binnen de EU, zonder dat voor het niet-gebruik een geldige reden bestaat. Het gebruik moet betrekking hebben op de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.