Octrooirechten zijn territoriaal begrensd, wat wil zeggen, dat elk octrooi slechts in één land bescherming biedt. Voor elk land moet dan ook een afzonderlijke octrooiaanvraag worden ingediend. Dit is uiteraard omslachtig en relatief duur en een groot aantal Europese landen heeft daarom ook een verdrag gesloten, het Europees Octrooiverdrag, waardoor het mogelijk is met één enkele Europese octrooiaanvraag voor meerdere landen octrooi te krijgen.

De landen die op het ogenblik in een Europese octrooiaanvraag kunnen worden aangewezen zijn: Albanië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Kroatië, Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië , San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland (incl. Liechtenstein).

De procedure

Europese octrooiaanvragen moeten worden ingediend bij het Europees Octrooibureau, waarvan de hoofdvestiging zich in München bevindt. Er bevindt zich echter ook een belangrijke vestiging in Nederland (Rijswijk). De verleningsprocedure voor de Europese octrooiaanvragen begint met een beoordeling van de octrooiaanvraag op formaliteiten en het uitvoeren van een nieuwheidsonderzoek. Tegelijk met het nieuwheidsonderzoek wordt een eerste voorlopige beoordeling ten aanzien van de octrooieerbaarheid gegeven. De hele verleningsprocedure neemt gemiddeld 2 tot 4 jaar in beslag, waarbij de aanvrager zelf deze duur kan beïnvloeden door al dan niet snel te reageren op acties van het Europees Octrooibureau. Het is mogelijk de verleningsprocedure te versnellen door het indienen van een verzoek om versnelling van de procedure. Bij de indiening van een Europese aanvraag worden in beginsel automatisch alle bovengenoemde landen aangewezen. Tijdens de verleningsprocedure moet een aanwijzingstaks worden betaald. Na verlening van het Europese octrooi moet het Europese octrooi in de gewenste landen worden gevalideerd. In veel landen is voor het valideren van een Europees octrooi vereist dat een vertaling van het Europese octrooischrift in de betreffende landstaal wordt ingediend. Echter, als gevolg van de zogenaamde Overeenkomst van Londen, die op 1 mei 2008 van kracht is geworden, hebben verschillende landen afgezien van (een deel van) de vertalingseisen. Zo is in de volgende landen in het geheel geen vertaling (meer) nodig: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg, Monaco en Zwitserland. In een andere groep landen, waaronder Nederland, behoeven alleen de conclusies te worden vertaald in de betreffende landstaal, terwijl de beschrijving in het Engels mag zijn.

Het verleende Europese octrooi valt in de verschillende landen onder de nationale wetgeving, zodat de enkele Europese octrooiaanvraag uiteindelijk een bundel van weliswaar samenhangende maar toch afzonderlijke, octrooien oplevert.

Uitbreiding

In de Europese octrooiaanvraag kan naast de bovengenoemde landen nog een aantal andere landen worden opgenomen, te weten Bosnië Herzegovina en Montenegro. Deze landen zijn weliswaar niet bij het Europees Octrooiverdrag aangesloten, maar kunnen als het ware als uitbreiding in de Europese octrooiaanvraag worden meegenomen, teneinde op eenvoudige wijze een daar geldend nationaal octrooi te verkrijgen.

Kosten

De tarieven voor het indienen van een Europese octrooiaanvraag zijn op aanvraag verkrijgbaar. De totale kosten tot en met octrooiverlening voor een Europees octrooi in 10 landen zijn in de regel € 15.000 tot € 25.000. Hierbij moet worden opgemerkt dat een groot deel van de kosten pas aan het einde van de procedure behoeft te worden gemaakt. In deze fase bestaat vaak meer duidelijkheid over het commerciële belang van het octrooi en kan derhalve beter worden beoordeeld of de te maken kosten verantwoord zijn. Indien bescherming gewenst is in meer dan 3 á 4 Europese landen dan is het goedkoper de hiervoor beschreven Europese route te kiezen in plaats van het indienen en laten behandelen van afzonderlijke nationale octrooiaanvragen. De gemachtigden van de Vries & Metman zijn gekwalificeerde Europese octrooigemachtigden die u kunnen adviseren en namens u kunnen optreden bij het Europees Octrooibureau.