De inschrijving van een model in de Benelux is tot 5 jaar na de datum van het depot geldig. De registratie kan maximaal met vier maal 5 jaar worden verlengd, zodat de maximale beschermingsduur 25 jaar is.

Een gemeenschapsmodel is geldig voor 5 jaar en kan vier keer met een zelfde periode worden verlengd.

Een internationale modelregistratie is ook 5 jaar geldig en kan afhankelijk van de aangewezen landen één of meer keren worden verlengd voor gelijke perioden.

Een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt gedurende 3 jaar beschermd vanaf het moment dat het model voor het eerst binnen de EU beschikbaar werd gesteld.