Databanken worden sinds 21 juli 1999 onder bepaalde voorwaarden beschermd door de Databankenwet. Voor deze bescherming is geen depot of inschrijving vereist. Een databankrecht geeft de producent van de databank het uitsluitend recht om toestemming te verlenen voor het opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de databank.

De bescherming van de databank geldt voor 15 jaar vanaf de voltooiing van de productie van de databank. Wanneer de databank echter substantieel wordt gewijzigd ontstaat een nieuw databankrecht.