CC Proof is een commerciële dienst voor het online registreren van documenten. Na registratie van het document wordt een email teruggestuurd met een digitaal gewaarmerkt afschrift van het document met wederom een unieke HASH code. Via een jaarlijks te verlengen abonnement wordt het document in de “kluis”van de website bewaard. Een aanvullende mogelijkheid van deze website is dat het idee niet in de “kluis” wordt bewaard (en dus geheim blijft), maar (ook) in de “Arena” wordt geplaatst. Het idee wordt dan zichtbaar voor bedrijven die een plaats in de “Skybox” hebben gekocht en zo kan een contact tussen een auteur en geïnteresseerde producent of investeerder tot stand komen. Meer informatie over deze dienst is te vinden op de CC Proof website.