Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Auteursrecht krijgt men automatisch op het moment dat het werk ontstaat; een depot of inschrijving is dus niet vereist voor het verkrijgen van het auteursrecht. Voorwaarde is wel dat het werk een oorspronkelijk karakter heeft; deze drempel blijkt in de praktijk niet erg hoog.

De begrippen letterkunde, wetenschap of kunst zijn zeer ruim. Allerlei gebruiksvoorwerpen met een oorspronkelijk karakter kunnen ook voor auteursrechtbescherming in aanmerking komen. Auteursrechtelijke bescherming kan ook voor software worden ingeroepen, hoewel octrooibescherming, indien mogelijk, voor software meestal de voorkeur geniet.

De beschermingsduur van het auteursrecht stopt 70 jaar na het overlijden van de maker/ontwerper.
Alhoewel, zoals gezegd, auteursrecht automatisch ontstaat, en registratie of deponering dus niet nodig is, kan registratie/datering soms nuttig zijn bij disputen over wie de echte “auteur”of maker is.

Er zijn diverse instanties die een registratie/dateringsdienst aanbieden. Let wel: een dergelijke datering zegt nog niets over wie de maker of rechthebbende is. Het is immers mogelijk om andermans document te laten dateren. Hiermee kan alleen worden bewezen dat het document op de genoemde datum bestond.